15 apr

Fotoclub Iris op Facebook en Instagram?!

Jazeker. Je vindt Fotoclub Iris op Facebook> en Instagram>. En we hebben jullie als onze clubleden nodig om daar wat van te maken!
Om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie> heeft het bestuur een “public relations” (PR) commissie opgericht. Het doel is een grotere naamsbekendheid te verkrijgen en een aanwas van leden te realiseren. Wij – de PR-commissie – denken dat wij deze doelen onder andere kunnen bereiken door aanwezig te zijn op deze sociale media.

Het complete plan voor de PR dat is voorgelegd aan het bestuur kun je hier> lezen.

Maar dat plan staat of valt met de medewerking van jullie!. Wat vragen we?

  • Ben je zelf actief op één van deze media: volg en like ons.
  • Toestemming om uit foto’s die op clubavonden gepresenteerd worden ongeveer wekelijks een foto te kiezen voor FB/insta. (Voor portretten wordt altijd vooraf toestemming gevraagd)
  • Wanneer je deelneemt aan een activiteit maak dan ook eens een fotootje van de activiteit zelf, b.v. met je telefoon en laat die op Facebook en Instagram zetten. B.v. een foto van een werkgroepuitstapje, fototocht, workshop en dergelijke.
  • Toestemming foto’s te gebruiken voor tentoonstellingen en hulp bij het inrichten ervan. We willen om te beginnen kleine exposities organiseren in Woerden en omliggende dorpen. In 2023 hopen we de foto’s van de wedstrijd om de Iris-trofee 2022 te kunnen exposeren.
  • Er moet een brochure gemaakt worden die bij de exposities gelegd kan worden, input hiervoor is welkom!

Nieuws over de club (tentoonstellingen!) voor Woerden en omstreken zal ook worden verspreid via lokale traditionele media, zoals gratis huis-aan-huisbladen.

We zullen onze website actueel houden, als visitekaartje naar buiten en als informatiebron naar leden. Ken je het wachtwoord voor het besloten deel? Zo niet, vraag het een van ons.
Regelmatig sturen we een Nieuwsbrief met nieuws van de secretaris en het programma van de AC voor de eerstkomende twee clubavonden. De nieuwsbrief is voor interne communicatie naar de leden.

Ten slotte hopen we ook als club deel te nemen aan de Atelierroute in oktober, met een gevarieerde selectie van foto’s van onze leden!

Leden van de commissie zijn Lex Reichenfeld (bestuur), Lidy Nieuwendijk (website), Marrie Pauw (manifestaties) en Joke Zweers (exposities).

Er is ruimte voor nog een of twee leden, maar ook voor incidentele ondersteuning van exposities, manifestaties e.d. Dus wil je ons ondersteunen meld je dan aan via pr-commissie@fotoclub-iris.nl.

23 mrt

De Beste Club 2021 certificaat

Vorig jaar zijn we derde geworden bij de Afdelingswedstrijd DBC (De Beste Club). Hierbij hoort de Dick van Groningen Schinkel-Trofee en een oorkonde.
De trofee hebben we niet gewonnen. Die is naar FC Vleuten gegaan. Maar voor onze derde plaats hebben we wel – met enige vertraging door corona – een Certificaat mogen ontvangen met een begeleidend schrijven van de Fotobond Afd. Utrecht-’t Gooi.

Ed van der Weijden was met één van zijn foto’s ex aequo 2e met 18 punten.

De foto’s die we vorig jaar hebben ingezonden kun je zien in de Fotogalerij.

02 mrt

Algemene Leden Vergadering 2022

Maandagavond 28 februari was de Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering werden de categorie-winnaars van de IrisTrofee 2021 in het zonnetje gezet. Verder waren er geen clubactiviteiten. Vijftien leden waren aanwezig, zes personen hadden zich afgemeld. De overige leden waren zonder bericht thuis gebleven.

Notulen en jaarstukken werden zonder wijzigingen goedgekeurd. Ze zijn te vinden op de pagina voor leden. De penningmeester werd gedechargeerd en alle commissieleden bedankt voor hun inzet.

Het belangrijkste punt op de agenda was de aanstelling van een nieuw bestuur. Aangebleven is alleen de secretaris: Dick van Doorn. Samen met de penningmeester Hanneke Stoof heeft hij het laatste halfjaar de kar getrokken. Hanneke nam ook afscheid als bestuurslid (maar blijft gelukkig aan als lid van de Activiteitencommissie), en vier nieuwe leden werden gekozen:

Voorzitter: Paul Appelman, penningmeester: Peter de Boer, algemeen leden: Lex Reichenfeld en Pieter Boere. Er waren geen tegenkandidaten en het is niet gelukt een vrouw of jonger-dan-middelbare man te vinden.
Maar deze “oudere” heren gaan enthousiast aan de slag als ware jonge honden. Om te beginnen gaan ze proberen invulling te geven aan de Toekomstvisie. Ieder lid is van harte uitgenodigd daar opbouwende kritiek op te leveren.

De nieuw gekozen voorzitter heeft in zijn aanvaardingspeech nog eens gewezen op dat het nieuwe bestuur het zeer op prijs zou stellen, indien elk lid de Toekomstvisie leest en indien nodig zijn/haar opmerking of aanvulling kenbaar maakt. Waar mogelijk kan dit dan verwerkt worden in het toekomstig beleid of van onze fotoclub.
De speech is hier in zijn geheel na te lezen.

De nieuwe voorzitter bekijkt de uit te reiken plaquette

Ten slotte werd de datum van de volgende ALV vastgesteld op 13 februari 2023, omdat de voorgestelde datum van 27 februari in de voorjaarsvakantie valt.

De officiële ontwerp-notulen van de vergadering worden binnenkort aan de leden toegestuurd.

Na dit formele gedeelte was het tijd voor de pauze, maar dat ging even niet omdat het zangkoor een rij vormde voor de balie. Door dus met de uitreiking van de plaquettes aan de categoriewinnaars van de wedstrijd om de IrisTrofee:

Winnaar categorie Mensen en winnaar van de IrisTrofee: Ed van der Weijden:
Winnaar categorie Natuur en Landschap, met een foto van een Jan van Gent: Pieter Boere.

Winnaar van de categorie Vrij Werk, met een abstracte foto gemaakt in de achtertuin: Floris van Woudenberg.20 jan

Derde plaats voor Fotoclub Iris bij De Beste Club 2021

Met een prachtige score van 148 punten heeft Iris de derde plaats behaald bij de wedstrijd De Beste Club van Afdeling Utrecht ’t Gooi van de Fotobond. Het is de beste score ooit voor onze club! Bovendien heeft Ed van der Weijden met 18 punten de (gedeelde) tweede plaats in het individuele klassement behaald.  Proficiat voor alle deelnemers en een mooi visitekaartje voor Iris…

De jurybeoordeling heeft dit keer digitaal plaatsgevonden. De uitslag, het juryrapport en de inzendingen zijn te vinden op de site van de de Fotobond. Je kunt de PDF downloaden of gewoon op de site van de bond door het bestand scrollen. De bespreking van de foto’s van onze club staat op pagina 7.

Hieronder kun je van iedere foto zien hoeveel punten die behaald heeft. Alle foto’s zijn op groot formaat te bekijken op deze pagina.

11 jan

Winnaar halfjaarthema “kleur bekennen” is…

Lidy Nieuwendijk. Op 10 januari, in weer een Zoom-clubavond, kozen de leden de winnaar van het eerste halfjaarthema van het seizoen 2021-2022 “kleur bekennen” de foto van Lidy als beste. Alle ingezonden foto’s zijn hier te zien.

Dit was de eerste clubavond in het nieuwe jaar. Traditiegetrouw werd ook het resultaat getoond van de twee fotokettingen die allebei begonnen met de foto van een deurklopper. Het is altijd weer verrassend hoe eenzelfde begin tot een heel ander eindresultaat kan leiden: