Over ons

Fotoclub Iris – opgericht in 1955 – is een club van enthousiaste fotografen met passie voor fotografie.

Die passie uit zich in druk bezochte clubavonden. Wij komen elke tweede en vierde maandag van de maand samen in een zaal van de Maranathakerk. Samen geven wij in clubverband meer inhoud, verdieping en verbreding aan onze fotografie, helpen wij elkaar en leren wij van elkaar.

Fotoclub Iris kent een diverse samenstelling. De ongeveer 40 leden zijn vrouwen en mannen vanaf een jaar of 25. Die samenstelling is de kracht van de fotoclub. Ieder heeft zijn eigen visie op fotografie en toont dit met (regelmatig verrassend) eigen fotowerk. En dat stimuleert anderen weer.
Regelmatig organiseren wij fotobespreekavonden, waarbij foto’s vanuit verschillende invalshoeken worden besproken. Wij leren de sterke en zwakkere kanten van de beelden te benoemen en geven elkaar advies. Kortom: fotobespreking vergroot het inzicht van de maker en de andere aanwezigen, waarmee iedereen zich verder kan ontwikkelen.

Het seizoen van de fotoclub loopt van de maanden september tot en met mei. In de zomermaanden zijn er geen door de club georganiseerde activiteiten. Wat niet wil zeggen dat er dan geen foto’s worden gemaakt. Integendeel, voor veel leden is de zomer de belangrijkste fotografie-periode.

De activiteiten:

Alle activiteiten zijn samengevoegd in een Jaarprogramma.

In het maandelijks door de secretaris aan de leden gemailde IrisBulletin worden de activiteiten uitgebreider toegelicht, eventuele wijzigingen doorgegeven en actuele zaken gemeld.

De agenda op deze website vermeldt al deze activiteiten.

De contributie van Fotoclub Iris bedraagt € 75,00 per jaar.

Clubavonden:

Tijdens de clubavonden:

  • worden foto’s van leden bekeken, gepresenteerd en besproken (digitaal en/of geprint);
  • wordt kennis en ervaring (buiten de reguliere clubavonden) uitgewisseld binnen diverse werkgroepen – Landschap, Macro, Portret;
  • worden sprekers uitgenodigd die eigen foto’s en/of foto’s van de Irisleden bespreken;
  • organiseren we werkavonden: bv. modellenfotografie, werken met flitslicht, nachtfotografie;
  • besteden we aandacht aan techniek, apparatuur en fotobewerking (Photoshop en/of Lightroom).

Fototochten:

Er worden gezamenlijke fototochten georganiseerd: uitstapjes door Irisleden naar fotografisch interessante plaatsen, bezoek aan fototentoonstellingen en exposities en/of musea.

Uitwisselingen: foto’s, ervaringen en fotobesprekingen worden uitgewisseld met die van andere clubs binnen de Fotobond en de Fotobond Afdeling Utrecht – ’t Gooi.

Deelname aan wedstrijden:

De club organiseert ieder jaar de wedstrijd om de Iristrofee, waaraan alle leden kunnen meedoen. De uitreiking vindt plaats op de laatste clubavond van het seizoen. Bij deze slotavond zijn ook de partners van de leden welkom.
Daarnaast wordt in november en april door de aanwezige leden de winnaar gekozen van het halfjaarthema. Een thema dat ruim van tevoren door de activiteitencommissie wordt opgegeven om te gaan fotograferen. Het is vaak verrassend hoe deelnemers de opdracht uitwerken. In de fotogalerij op deze website zijn zowel de winnende foto’s van de Iristrofee als van de halfjaarthema’s van de afgelopen jaren te zien.

Leden van Fotoclub Iris kunnen meedoen aan wedstrijden georganiseerd door de Fotobond, de Fotobond Afdeling Utrecht – ’t Gooi of Fotoclub Iris.

Een overzicht van alle wedstrijden waar leden individueel of via de club aan mee kunnen doen vind je hier.

Werken in werk- of verdiepingsgroepen:

Fotoclub Iris heeft op dit moment meerdere werkgroepen: Landschap, Macro en Portret/Model. De leden van de verdiepingsgroepen stimuleren elkaar door de gezamenlijke activiteiten, het bespreken en becommentariëren van de foto’s etc. De werkgroepen werken zelfstandig, maken hun eigen programma en presenteren de foto’s één of tweemaal per jaar aan de leden van de vereniging.

Namens het bestuur van Fotoclub Iris,

De secretaris.

Overige belangrijke informatie:

Fotografie in clubverband.

Privacyverklaring.

Statuten opgesteld d.d. 29-11-2002.