Over ons

Fotoclub Iris – opgericht in 1955 – is een club van enthousiaste fotografen met passie voor fotografie.

Samen geven zij in clubverband meer inhoud, verdieping en verbreding aan hun fotografiehobby, helpen zij elkaar en leren zij van elkaar.

De leden van de Fotoclub Iris fotograferen het hele jaar door. Zij zoeken – alleen of samen – het juiste licht, de geschikte tijd en de beste locatie voor hun foto’s. De onderwerpen variëren van landschap tot portret, van macro tot zwart/wit en alles wat het fotograferen waard is. En natuurlijk het halfjaarthema.

Was Fotoclub Iris na de oprichting in 1955 voornamelijk een mannenclub, sinds de introductie van de digitale fotografie is bijna de helft van de leden vrouw.

De vrouwelijke leden hebben voor meer passie en gevoel in de foto’s gezorgd. Dat gevoel delen zij met de andere leden. Dit is terug te vinden is in de foto’s die minder vaak alleen met techniek zijn gemaakt.

Fotoclub Iris heeft ca. 40 leden. De leeftijd van de leden varieert van 25 tot 80 jaar.

Van september tot en met mei komen de leden van Fotoclub Iris zo’n 20 keer bij elkaar in de Kruiskerk te Woerden. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen door de club georganiseerde activiteiten. Hetgeen niet wil zeggen dat er dan geen foto’s worden gemaakt. Integendeel, voor veel leden is de zomer de belangrijkste fotografie-periode.

De activiteiten:

Alle activiteiten zijn samengevoegd in een Jaarprogramma.

In het IrisBulletin van de secretaris worden de activiteiten toegelicht, wijzigingen doorgegeven en actuele zaken gemeld.

De agenda op deze website vermeldt al deze activiteiten.

De contributie van Fotoclub Iris bedraagt € 70,00 per jaar.

Clubavonden:

Tijdens de clubavonden:

Worden foto’s van leden bekeken, gepresenteerd en besproken (zowel digitaal als print).
Wordt kennis en ervaring uitgewisseld binnen diverse werkgroepen – Landschap, Macro, Portret en verdiepingsgroep “De Diepte”.
Worden sprekers uitgenodigd die eigen foto’s en/of foto’s van de Iris leden bespreken.
Organiseren we werkavonden: bv. modellenfotografie, werken met flitslicht, nachtfotografie.
Besteden we aandacht aan techniek, apparatuur en fotobewerking.
Worden foto’s voor het halfjaarthema gepresenteerd en becommentarieerd.

Fototochten:

Er worden gezamenlijke fototochten georganiseerd:

Uitstapjes met Irisleden naar fotografisch interessante plaatsen.
Bezoek aan fototentoonstellingen en exposities en/of musea.
Uitwisselingen:

Foto’s, ervaringen en fotobesprekingen worden uitgewisseld met die van andere clubs binnen de Fotobond en de Fotobond Afdeling Utrecht -’t Gooi.

Deelname aan wedstrijden:

De club organiseert ieder jaar de wedstrijd om de Iris-trofee, waaraan alle leden kunnen meedoen. De uitreiking vindt plaats op de laatste clubavond van het seizoen.
Daarnaast wordt in november en april door de aanwezige leden de winnaar gekozen van het halfjaarthema.
In de galerij zijn zowel de winnende foto’s van de Iristrofee als van de halfjaarthema’s van de afgelopen jaren te zien.

Leden van Fotoclub Iris kunnen meedoen aan wedstrijden georganiseerd door de Fotobond, de Fotobond Afdeling Utrecht – ’t Gooi of Fotoclub Iris.

Foto’s van leden worden ingestuurd naar wedstrijden die worden georganiseerd door de Fotobond (Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie). Dit kunnen clubwedstrijden of individuele wedstrijden zijn.

Een overzicht van alle wedstrijden waar leden individueel of via de club aan mee kunnen doen vind je hier.

Werken in werk- of verdiepingsgroepen:

Fotoclub Iris heeft op dit moment meerdere werkgroepen: Landschap, Macro, Portret/Model en verdiepingsgroep “De Diepte”. Andere werk-/verdiepingsgroepen kunnen worden opgericht waaraan begeleiding zal worden gegeven.De leden van de verdiepingsgroepen stimuleren elkaar door de gezamenlijke activiteiten, het bespreken en becommentariëren van de foto’s, etc. De werkgroepen werken zelfstandig, maken hun eigen programma en presenteren de foto’s één of tweemaal per jaar aan de leden van de vereniging.

Namens het bestuur van Fotoclub Iris,

De secretaris.

Overige belangrijke informatie:

Fotografie in clubverband.

Privacyverklaring.