22 sep

De eerste live clubavond na corona op 13 september

Een terugblik.

Op maandag 13 september mochten we weer 22 leden in levende lijve ontvangen in de Maranathakerk. Het weerzien na een jaar met videobesprekingen en dergelijke was fijn en hartelijk.

Jos opende de bijeenkomst met een welkom, meldde de verhinderden en droeg de avond over aan de AC. Achtereenvolgens kwam het volgende aan de orde:

  • Hanneke gaf namens de AC een toelichting op het jaarprogramma
  • Aankondiging fotoketting (Hanneke); aanmelden vóór 27 september bij ac@fotoclub-iris.nl
  • Uitleg Halfjaarthema: 1 – Kleur bekennen en Halfjaarthema 2 – Spoor
  • Uitleg Moodboard/collage (6 elementen fotograferen) Marrie; meer hierover volgt in een later bericht
  • Kiezen foto van de maand september
  • Uitleg vijf met Samenhang door Dick. De uitleg kun je teruglezen in dit stuk dat in april 2021 op de site is gezet.
  • Informatie IrisTrofee – Dick
  • Tonen / Bespreken digitale vakantiefoto’s van leden

Het aantal ingezonden vakantiefoto’s was helaas wat magertjes na een zo lange periode van rust.

Tijdens de pauze kon er gezellig worden bijgepraat. De foto van de maand werd een foto van Joke Zweers. Nog te zien op de homepage van deze site tot eind september, daarna op de deze pagina.

16 sep

Lever je foto’s in voor de Iris-trofee 2021

De wedstrijd om de Iris-wisseltrofee kon in 2020 niet plaatsvinden door corona. Het bestuur heeft besloten om in 2021 wel een Iris-Trofee wedstrijd te organiseren. Niet op de laatste clubavond vóór de vakantie, want dat was niet meer haalbaar, maar op 22 november 2012.

De foto’s voor de wedstrijd, maximaal drie per persoon, dienen op of vóór 25 oktober 2021 te worden ingeleverd bij de secretaris – Dick van Doorn. Ofwel op een clubavond ofwel bij hem thuis.

De uitnodiging, het reglement en de stickers zijn door de secretaris per e-mail aan de leden gestuurd op 31 maart, ze kunnen ook hieronder worden gedownload.

Uitnodiging voor de wedstrijd om de Iris-wisseltrofee 2021
Reglement 2021
Stickers voor de categorie Mensen (word-bestand)
Stickers voor de categorie Natuur en Landschap (word-bestand)
Stickers voor de categorie Vrij Werk (word-bestand)

16 jul

Expositie werk Hans van Ommeren in Stadsmuseum

Ik schilder met licht”. Hans van Ommeren, fotograaf.
Deze zomer toont het Stadsmuseum Woerden foto’s van Hans van Ommeren (1948 – 2018). Hans was in zijn tijd een markante fotograaf in Nederland en hij woonde en werkte in Woerden. Hij was een bezeten vakman die bleef experimenteren en tegelijkertijd de techniek tot in de puntjes beheerste. Vele Woerdenaren, en zeker ook leden van onze club, volgden cursussen bij Hans. momenten die hij met Hans heeft beleefd.
Lees de hele inleiding van het Stadsmuseum hier.

Het is dan ook gepast dat Peter-Paul Oostveen namens onze club aanwezig was bij de opening van de tentoonstelling. Hieronder volgt zijn verslag.

Opening tentoonstelling fotowerk Hans van Ommeren “ik schilder met licht”

Op 26 juni jl. was ik namens Iris aanwezig bij de opening van de tentoonstelling van de werken Hans van Ommeren. Onze burgemeester opende de tentoonstelling en sprak over een markante persoonlijkheid die veel heeft betekent voor het culturele leven in Woerden en met name voor het Stadsmuseum Woerden. Erik Wins, een goede vriend en lijfarts van Hans van Ommeren, memoreerde de komische en serieuze

Troostboom LR

In deze tentoonstelling maak je (opnieuw) kennis met de verschillende kanten van de fotografie. Fotografie als kunst, reclame of als document van de wereld om ons heen; het valt allemaal te herkennen in het werk van Van Ommeren. In korte filmpjes kom je meer te weten over de werkwijze van Hans als fotograaf en leer je de man beter kennen. Een Art director en professionals uit het vak komen aan het woord maar ook leerlingen en goede vrienden.

Hans van Ommeren was een van de fotografen die van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het fotovak. Op 20 december 2018 is hij overleden, op 70-jarige leeftijd. Voor velen een schok en voor velen een gemis. Zijn sporen zullen ongetwijfeld nog lang in de fotografische historie te vinden zijn. Hans was fotograaf in hart en nieren.

Naast fotografie had Hans een grote liefde voor kunst en cultuur. Hij ontwikkelde zich tot één van de voortrekkers van het culturele leven in Woerden. Hij was betrokken bij de oprichting van het Stadsmuseum en de stichting Vrienden van het Stadsmuseum. In de Gewelven van het Kasteel Woerden organiseerde hij foto exposities en hij zette zich in voor initiatieven voor Woerdense (amateur)fotografen. Ook ondersteunde hij vele culturele initiatieven van anderen. Vele Woerdenaren hebben lessen fotografie van Hans gehad.

Afsluitend sprak de vrouw van Hans een dankwoord.

Ook Oda van Groen was, op persoonlijke titel, aanwezig bij de opening. Oda heeft veel (foto)reizen gemaakt met Hans en veel van hem geleerd, aldus Oda.

De tentoonstelling is nog tot 19 september te zien in het Stadsmuseum.

16 jul

Laat je inspireren door Mondriaan

Het Rietveldpaviljoen in Amersfoort samen met de Nederlandse Fotobond nodigen alle leden van fotoclub Iris uit om deel te nemen aan een fotowedstrijd die is geïnspireerd op het werk van de schilder Piet Mondriaan. Deze individuele wedstrijd zal in maart 2022 uitmonden in een grootse tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. De leden van alle bij de Nederlandse Fotobond aangesloten clubs en de individuele leden van de bond  in Midden-Nederland kunnen deelnemen.

De aanleiding voor de fotowedstrijd is  tweeërlei. In maart 2022 bestaat de Fotobond honderd jaar. Het eeuwfeest zal onder andere worden gevierd met een landelijke manifestatie in die maand in Amersfoort. Daarnaast is het in maart volgend jaar 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan  in Amersfoort werd geboren. Ook daar zal uitgebreid bij worden stilgestaan.

Mondriaanhuis

Met het organiseren van de fotowedstrijd en -expositie willen de Amersfoortse fotoclubs het kunstenaarschap van Mondriaan eren. Voor de deelnemende fotografen is er veel ruimte voor een brede, individuele interpretatie. Ze kunnen zich concentreren op de blijvende nalatenschap van de Mondriaan en zich richten op de radicale omslag die de kunstenaar als pionier van de nieuwe ‘beelding’ in zijn latere werk maakte, en proberen zijn ontwikkelingsproces te vangen in eigen fotografische beelden en bewerkingen. Maar ze kunnen ook op zoek gaan naar (het soort) landschappen die Mondriaan eerder op verschillende plekken in Nederland heeft geschilderd.

De uiterlijke inleverdatum voor de foto’s is 1 januari 2022. Van de inzendingen zullen de beste 20 tot 30 foto’s worden afgedrukt en  worden geëxposeerd. Tijdens de expositieperiode in het Rietveldpaviljoen zullen ook professionele fotografen en beeldend kunstenaars exposeren, en hun werk laten zien ter ere van Mondriaan.

Vanzelfsprekend hopen we op enthousiaste belangstelling. Fotografen die willen deelnemen aan de wedstrijd kunnen dat via mijn e-mailadres laten weten. Dan stuur ik per mail nadere informatie op over het thema, de spelregels en de criteria van de wedstrijd. 

Met vriendelijke groeten,
Wim Brummelman
mobiel: 0655 870 235
E-mail : wimbrummelman@gmail.com

06 mei

Nieuw halfjaarthema: kleur bekennen

Het eerste halfjaarthema voor het seizoen 2021 – 2022 is “kleur bekennen”. Maak een aansprekende foto met zoveel mogelijk kleur erin. Photoshop technieken mogen gebruikt worden om het thema te benadrukken. De foto moet gemaakt zijn in de periode vanaf mei 2021 tot datum inlevering (5 november 2021).

De zomer is een mooie periode om hier aan te werken. Ter inspiratie hieronder alvast een aantal kleurige foto’s .

Het tweede halfjaarthema is “spoor”.

06 mei

Wedstrijden van fotoclub en -bond

Het halfjaarthema is niet de enige wedstrijd waar je aan kan deelnemen. Als je er in de zomer er op uit gaat om te fotograferen, kun je in je achterhoofd houden voor welke wedstrijd het resultaat mogelijk geschikt is. Er is natuurlijk onze eigen wedstrijd om de Iristrofee, die in 2021 op 22 november wordt gehouden.
De Fotobond organiseert voor alle leden driemaal per jaar Foto Online. De wedstrijd vijf-met-samenhang van de Afdeling is de eerste stap naar Foto Nationaal. Voor individuele leden organiseert de Fotobond ook Foto Individueel. Een overzicht van alle wedstrijden vind je hier.

Er worden nog veel meer wedstrijden voor amateurfotografen georganiseerd. Ik wil ik graag de aandacht vestigen op die van onze Woerdense IVN-afdeling die 40 jaar bestaat.

28 apr

Winnaar halfjaarthema “Verval”

Maandag 26 januari kozen de digitaal aanwezige leden van onze club de winnaar van het halfjaarthema “Verval”. De afgetekende winnaar was Peter van Haastrecht met een foto van een verlaten psychiatrisch sanatorium in de Belgische Ardennen. De foto scoorde 510 punten. Tweede en derde werden Mark van der Zwet en Hanneke Stoof met respectievelijk 220 en 120 punten.
De foto van Peter wordt foto van de maand juni 2021.

Allemaal gefeliciteerd!

Peder van Haastrecht
07 apr

Wat is “5 met Samenhang”?

Bij de wedstrijd 5met Samenhang – en bij series van 3 of meer foto’s – gaat het om datgene dat de 5 foto’s met elkaar verbindt. Waardoor de serie sterker wordt dan 5 losse foto’s op de kale optelsom van vijf foto’s. De foto’s moeten samenhang hebben, dus in kleurgebruik, thema, vormen, verhaal, sfeer en stijl bij elkaar passen, of iets anders hebben dat de foto’s tot één bindende serie maakt. Waarbij de eerste foto als het ware de opstap naar de volgende foto is en de tweede fot naar de derde enz. Maar ook omgekeerd.

Kleur en kleurverloop is een heel duidelijke samenhang als deze kleur of dat verloop door de hele serie heen gaat.
Bij een thema komen onderdelen van het thema terug op iedere foto op een zodanige manier dat er een verband is. Bij het thema “Auto” is vijf losse auto-onderdelen niet persé een serie van Vijf met Samenhang!
Bij vormen is het zaak dat deze terug komen in de foto’s of ook een verloop hebben van de ene naar de volgende foto.
Het mooist, en tegenwoordig het best gewaardeerd, zijn foto’s met een verhaal. De foto’s  vertellen iets aan de kijker waardoor die bijvoorbeeld geëmotioneerd raakt. Of zodanig aangetrokken wordt door de serie dat hij/zij blijft kijken naar het verhaal dat de fotograaf wil vertellen.
Lukt het ook nog daarbij kleur, vorm en/of thema mee te nemen dan stijgt de serie op de ranglijst.
Ook spelen inhoud en techniek een rol, maar zijn ondergeschikt aan het totaaloordeel.

Peter van Haastrecht 2019. Voorbeeld van serie Vijf met Samenhang

Een paar vuistregels van belang zijn bij het maken van een serie. De eerste, en misschien wel belangrijkste: begin met een plan. Probeer niet een serie samen te stellen uit de foto’s die je bij verschillende gelegenheden hebt gemaakt. Kies een onderwerp en blijf daarbij. Maak dan een flink aantal foto’s.
Je zou als volgt ter werk kunnen gaan: laat al je foto’s afdrukken op 10 x 15 en leg ze uitgespreid op een tafel. Als daar dan zo’n 50 foto’s liggen probeer je een serie te maken op basis van: mooi licht / lijnenspel / foto’s waarvan de kleuren goed combineren etc. Het kan helpen de foto’s ondersteboven (of door je oogharen) te bekijken op overeenkomsten, niet afgeleid door de inhoud. Het doel hiervan is te leren denken in samenhang.
Het kan dan voorkomen, dat de beste, mooiste foto niet in een serie past! Jammer, maar die foto moet er uit. In een goede serie is de serie sterker dan de losse foto’s, ze versterken elkaar. Als foto’s qua vorm en stijl wel een serie vormen, maar de kleuren zijn te verschillend, bijvoorbeeld omdat ze op verschillende dagen gemaakt zijn, kan omzetting naar zwart-wit oplossing bieden.

Besteed ten slotte aandacht aan de presentatie: goede afdrukken op mooi papier, netjes in passe-partout in een goede kleur en met scanstick erachter ter versteviging.

Op 20 december kunnen de eerste series worden gepresenteerd. Met het commentaar en de opmerkingen kan de serie dan worden geoptimaliseerd voor de definitieve presentatie.

Met de serie van Vijf met Samenhang kan worden deelgenomen aan de Afdelingsfotowedstrijd “Vijf met Samenhang”. De makers van de inzendingen die het best beoordeeld worden door de jury worden uitgenodigd voor deelname aan de wedstrijd Foto Nationaal van de Fotobond.

30 mrt

Uitslag van De Beste Club-wedstrijd

De uitslag van de uitgestelde afdelingswedstrijd De Beste Club 2020 werd bekendgemaakt in de digitale Algemene ledenvergadering van de Afdeling Utrecht-’t Gooi op 24 maart j.l. De wedstrijdcommissie (Hielke en Jacqueline) hadden de selectie gemaakt uit alle door leden ingezonden foto’s van het seizoen ’19-’21.
De uitslag was wellicht wat teleurstellend: 13e van de 16 inzendingen, toch is er reden voor optimisme. Ten eerste was het totaal aantal behaalde punten (140 punten) hoger dan vorig jaar (136), ten tweede was het verschil met de gedeelde derde en vierde plaats niet meer dan 3,5 punt! De eerste drie plaatsten scoorden dan wel weer beduidend hoger… dus er blijft nog iets na te streven:

De foto van Ed, hierboven in de kop, scoorde het hoogst van de tien ingezonden foto’s van onze club, nl. 16 punten. Klik hier voor de uitslag en het oordeel van de jury over alle door onze club ingezonden foto’s.

Alle uitslagen, per club en per fotograaf, het juryrapport en beoordelingen van alle ingezonden foto’s vind je op de pagina van onze afdeling op de site van de Fotobond. De secretaris heeft op 26-3 al een link gestuurd naar het filmpje van de bespreking door de jury https://youtu.be/2710TXsCw94. De afdelingssecretaris verzocht de leden het filmpje niet uitgebreid te verspreiden.

17 feb

Presentatie portretgroep en “nieuwe” leden

Het was alweer de derde digitale clubavond, op 8 februari 2021. We gaan er nog handig in worden! De portretgroep en twee (tamelijk) nieuwe leden presenteerden hun werk.
Er zijn echter ook leden die niet zo handig zijn, of gewoon geen zin hebben een avond naar het scherm te kijken. Voor hen, en voor iedereen die nog eens terug wil kijken is dit verslagje. Er was namelijk best wat te zien!

Portretgroep 1 telt vijf leden. Vanwege corona konden zij niet vaak bij elkaar komen, maar het is hen toch enkele keren gelukt toen dat nog mocht, in verschillende samenstellingen. Zij hadden zichzelf enkele opdrachten gesteld waarbij de een verder gevorderd beleek dan de ander. Ze waren in ieder geval goed bezig geweest.
Hieronder presenteer ik mijn volstrekt persoonlijke keuze van twee foto’s van ieder lid. De foto van de maand maart die ik heb mogen kiezen blijft nog even een verrassing tot maart.

Na de “pauze” met gelegenheid even de benen te strekken, lieten Floris van Woudenberg en Mark van Zwet hun werk zien. Floris bleek naast fraaie landschapsfoto’s ook goede straatfoto’s te maken, hoewel hij dat moeilijk vindt en niet van de stiekeme school is. Mark leeft zich uit in natuurfotografie van de Nieuwskoopse plassen in zijn achtertuin tot vosjes in de waterleidingduinen. Van hen heb ik geen foto’s gekregen, die komen vast volgend jaar wel als we elkaar weer in levenden lijve zien.

Lidy Nieuwendijk