60 jaar Iris

In 2015 bestond Fotoclub Iris 60 jaar. Oud-voorzitter Jos Didden is in de archieven gedoken en heeft de geschiedenis vastgelegd. We gaan terug in de tijd.


De jaren 2010 – 2015

In de periode vanaf 2009 is een traditie gegroeid dat in de studio van Reen Stevens in Zegveld jaarlijks een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Hiervan wordt volop gebruik gemaakt om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden met de clubleden en hun partner.

Jaarthema
In het seizoen 2011/2012 werd een nieuwe activiteit geïnitieerd, namelijk het verplichte thema. Het bleek niet gemakkelijk om hier creatief mee om te gaan, maar in de loop van het seizoen kregen de leden de smaak te pakken. De winnaars van het jaarthema waren:
2011/2012 thema ‘tegenstelling’ winnaar Wil Groot Bruinderink
2012/2013 thema ‘beweging’ winnaar Alieke van de Wetering
2013/2014 thema ‘spreekwoorden’ winnaar Alieke van de Wetering
2014/2015 thema ‘zaag in beeld’ winnaar Murat Eris
In 2015 werd het jaarthema omgevormd tot een halfjaarthema.
Het eerste halfjaarthema in 2015 was ‘straatfotografie’. Winnaar werd Albertine Boere.
Iris-trofee
De winnaar van de jaarlijkse Iris-trofee is degene waarvan een externe jury heeft geoordeeld dat dit de ‘beste’ foto is die werd ingeleverd voor deze interne wedstrijd. De uitslag wordt altijd bekend gemaakt op de sluitingsavond van het seizoen. De winnaars in de volgende jaren waren:
2010/2011 Heilet van Vugt
2011/2012 Hielke Postma
2012/2013 Didi Mooiman
2013/2014 Marius van Zanten
2014/2015 Marius van Zanten
Exposities
Werden er in het verleden veel exposities gehouden door de fotoclub zelf, nu is dat sterk veranderd. Door de geringe beschikbaarheid van expositieruimte in Woerden en omstreken exposeren leden nu steeds meer individueel. Voor individuele exposities met een kleiner aantal foto’s bestaat nog wel volop gelegenheid om het fotowerk te tonen. Hiervan wordt door de leden nadrukkelijk gebruik gemaakt. Een ‘eigen’ expositieruimte is gevonden door permanente exposities van fotowerk in de Annex-cinema in Woerden. Dick van Doorn is de stimulerende kracht achter deze exposities. Annex-cinema stelt al geruime tijd de ontvangstruimte van de bioscoop ter beschikking aan ons.
Project Kringschool
Een bijzonder project waarvan Ad van Hulten de trekker was. Scholieren uit de bovenbouw van De Kring en de Timotheusschool kregen les van enkele clubleden over compositie e.d. en gingen uiteindelijk met de camera aan de slag. Alles resulteerde in een schitterende expositie in Het Arsenaal in Woerden.
Concordia
Gedurende tientallen jaren was onze club gehuisvest in Concordia in het centrum van Woerden. Jammer was dan ook de huuropzegging door het bestuur van Concordia. Per 1 maart 2014 moesten wij vertrokken zijn. Gelukkig hebben wij een andere ruimte gevonden in één van de zalen van de Kruiskerk in Woerden.
Bert de Lange
Tijdens de ledenvergadering van 3 februari 2014 werd Bert de Lange benoemd als ere-lid. Bert is al meer dan 40 jaar lid, vele jaren secretaris geweest en kan nu door gezondheidsproblemen niet meer naar de clubavonden komen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2016 werd een selectie van zijn fotowerk geëxposeerd in de galerie 8 x 10 van Reen Stevens. Bij deze bijeenkomst was Bert en zijn vrouw Ria en hun zoon aanwezig.

  
Het 60-jarig jubileum van FC Iris werd in april 2015 gevierd met een receptie en tentoonstelling in de galerie 8 x 10 bij Reen Stevens in Zegveld. Ons ere-lid en oprichter van de fotoclub Jaap van der Vooren (op dat moment 88 jaar oud) heeft ook nog deze expositie bezocht.

Terug naar boven


De jaren 2000 – 2009

Leden van Iris gaan in februari 2000 op bezoek bij de studio van Hans van Ommeren. Hans demonstreerde de mogelijkheden van de nieuwe digitale fotografie en fotobewerking. Hoewel de leden vooraf toch wel wat sceptisch waren, bleek na afloop sprake van een groeiende belangstelling voor deze nieuwe fotografie. Uit het krantenartikel blijkt ook dat Iris al enige tijd een eigen website heeft. Een nieuwe eeuw, een nieuw elan zullen we maar zeggen.
In 2000 wint Ad van Hulten als oudste lid van Iris (eindelijk) de Iris-trofee. Hij is dan al meer dan 30 jaar lid. Bert de Lange werd tweede, gevolgd door Marius van Zanten als derde. Ook Ad gaat met zijn tijd mee. Dit blijkt uit het persbericht waarin staat dat de computer bij Ad van Hulten ook zijn intrede heeft gedaan. De eerste digitale vingeroefeningen hebben de leden van Iris al onder ogen gehad.
In 2000 start een heel bijzonder project van de Woerdense Courant. Leden van Iris gaan Woerden en de plaatsen rondom Woerden fotograferen. De resultaten worden periodiek op een hele pagina gepresenteerd aan de lezers. Bert de Lange was op 13 juli 2000 de eerste met Linschoten als onderwerp. Daarna volgden Henk Lindeboom met zijn foto’s over Harmelen, Dammis van ’t Zelfde fotografeert Driebruggen en Hekendorp, Mieke Methorst legt Nieuwerbrug vast op de plaat, Jan Floris Boer bekijkt Kamerik, Aart Schippers ‘doet’ Papekop, Rob van Zanten fotografeert Snelrewaard en Jaap de Wit eindigt de serie met Zegveld.
In 2001 fotografeerde Jaap van der Vooren de leden van de fotoclub.


v.l.n.r. bovenste rij: Cock Graafland – Mieke Methorst – Harry de Boer – Jan van NIgtevegt – Jan Matse – Dammis van ’t Zelfde Midden: Ad van Hulten – Johan van Nieuwburg – Paul Appelman – Henk Lindeboom – Wim van Kleef – Han Lansweer – Mimi in ’t Hout Voorste rij: Joop Schalkwijk – Marius van Zanten – Maria Meijjers – Bert de Lange

De juryleden Edwin Hoogendoorn (fotograaf van de Rijn en Gouwe), Hans van Ommeren (zelfstandig fotograaf) en Erik Veerman (fotovakhandel Veerman) kiezen in 2001 Reen Stevens als winnaar van de Iris-trofee. Hij verslaat Aart Schippers (2e) en Jos Didden (3e).
Op deze foto de winnaar met naast zich Edwin Hoogendoorn (jurylid).

In 2001 vindt nog een bijzonder project plaats. Iris levert foto’s en de Dichtersgroep Woerden maakt hier gedichten bij. De uitkomsten worden geëxposeerd in Het Klooster in Woerden. Met volop aandacht vanuit de pers.


Johan van Nieuwburg werd in 2002 gekozen als winnaar van de Iris-trofee. De 2e plaats ging naar Wim van Kleef, terwijl Maria Meijjers 3e werd. Gebruikelijk was jaarlijks in het 3e kwartaal een expositie te houden met de foto’s die waren ingezonden voor de Iris-trofee. In 2002 werd dit niet gedaan wegens het onverwacht overlijden van winnaar Johan van Nieuwburg in juni 2002. In maart 2003 werd alsnog dit fotowerk getoond in de Kunstuitleen Woerden.
In 2003 exposeert Iris met ‘op kerkenpad’. De leden hadden namelijk in de zomer van 2003 hun camera gericht op exterieur en interieur van kerken. Jan van Es, journalist van de Woerdense Courant, valt het op hoe verschillend de leden dit onderwerp hebben vastgelegd.
In 2003 werd Cok Graafland weer winnaar van de Iristrofee. Leden van fotoclub ’T Gooi uit Hilversum waren de jury. Jaap de Wit werd 2e en Bert de Lange scoorde wederom met een 3e plaats.
Mieke Methorst werd in 2004 winnaar van de Iristrofee. Experimenteel en vernieuwend, oordeelde de jury over het werk van Mieke. Tweede werd Ad van Hulten, terwijl Cok Graafland nu als derde eindigde.

In 2005 bestaat Iris 50 jaar. Een jubileum om te vieren en dat gebeurt dan ook. Natuurlijk wordt dit ‘gevierd’ met een expositie in het Stadsmuseum én uitgebreide aandacht vanuit de pers. Krantenkoppen als ‘Fotograferen maakt je een stuk rijker’ of ‘Vijfitg jaar fotoliefde in beeld’ trekken de aandacht van de lezer. Maar Iris doet meer in dat jaar. Het organiseert voor belangstellenden workshops landschapsfotografie, digitale fotobewerking en portretfotografie. Aan animo voor deze workshops bleek geen gebrek.

Marius van Zanten wint in 2005 voor de derde keer de Iristrofee. Bert de Lange wint de 2e prijs en Jan Floris Boer de derde.

Met haar foto ‘swingende wielen’ wint Carla Vermeend in 2006 de Iristrofee. Anno Visser behaalde de 2e plaats en Menno Cornelissen de derde prijs. Anno Visser was pas een jaar lid en scoorde dus al vrij gauw als ‘nieuwkomer’. Het affiche voor de gebruikelijke expositie werd opgeleukt met de foto van de winnaar Carla Vermeend.

Een nieuw initiatief wordt in 2007 gevonden in het fotograferen van een andere stad/plaats. Fotoclub De Essentie uit Zeist fotografeert Woerden en de leden van Iris fotograferen de gemeente Zeist. Interessant is om te ervaren hoe niet-inwoners van Zeist deze gemeente fotograferen. En andersom. Uiteraard worden de inwoners van beide gemeenten middels een expositie in de gelegenheid gesteld om de resultaten te bekijken.
Carla Vermeend heeft de smaak te pakken. Ook in 2007 wint zij de Iristrofee. Dit geldt ook voor Anno Visser, hij behaalt voor de tweede keer de 2e prijs. Hielke Postma gaat er met de 3e plaats vandoor.

In 2008 vindt er een bijzondere tentoonstelling van Iris plaats in het oude pand van de Hema in de Voorstraat. Het is een étalagefototentoonstelling.
In 2008 wint Heilet van Vugt de Iristrofee. Tweede wordt Miriam Souren en Carla Vermeend derde. Met een fraai affiche worden belangstellenden opgeroepen de expositie te komen bekijken. Voor het eerst in de clubhistorie winnen 3 dames alle prijzen !! Super.

In 2009 wint Marius van Zanten voor de 4e keer de Iristrofee. Knappe prestatie. Tweede wordt Hielke Postma, terwijl Aart Schippers de derde prijs behaalt.

Tijdens de sluitingsavond van het seizoen 2008/2009 verrast burgemeester Hans Schmidt ons lid Ad van Hulten met een Koninklijke onderscheiding. Mede oorzaak van de toekenning van een onderscheiding was o.a. zijn inzet voor fotoclub Iris én de Fotobond.

Terug naar boven

De jaren 1990-1999

Eind 1990 hield FC Iris in het Hofpoortziekenhuis een tentoonstelling in verband met het 35-jarig jubileum. Bij dit jubileum schonk ere-lid Jaap van der Vooren aan de club een Voigtlander-camera op een sokkel. En wel onder de voorwaarde dat dit werd gebruikt als toekomstige wisselprijs voor leden die een bijzondere fotoprestatie leveren. Dit werd het begin van de jaarlijkse Iris-trofee.


Tijdens de ledenvergadering in februari 1991 is Frans Ruijten benoemd als ere-lid van FC Iris. Hij is de tweede Woerdenaar die deze titel krijgt. Jaap van der Vooren was het eerste ere-lid.. Naast enthousiast fotograaf van Iris was Frans Ruijten vele jaren penningmeester van de club. Een leuke anekdote over het eerste fototoestel van Frans Ruijten: ‘Hij kocht een camera van Tjechisch fabrikaat met een negatiefformaat van 9 x 13 cm. Probleem was dat de bijbehorende rolletjes binnen de kortste keren niet meer te koop waren. Frans moest toen noodgedwongen opnieuw op zoek naar een andere camera.’
De eerste winnaar van de Iris-wisseltrofee was in 1991 Marius van Zanten. Volgens de jury onderscheidt Van Zanten zich met zijn zwart-wit fotografie. De winnaar is volgens de jury ‘op een eigen manier actief en creatief’, hetgeen leidt tot ‘zeer origineel werk dat technisch van een hoog niveau is.’

In 1991 hield Iris in samenwerking met Fotospeciaalzaak Van der Vooren een fotomanifestatie. Hieraan was tevens een wedstrijd verbonden voor niet-leden. In totaal werden 260 foto’s ingezonden. Tijdens de manifestatie werden de ingezonden foto’s getoond én bestond de mogelijkheid om modellen te fotograferen. Een meer dan geslaagde activiteit.
In 1992 was Jan-Marie de Leeuw de winnaar van de Iris-trofee. Jos Didden werd tweede en Bert de Lange derde. Tijdens die avond kreeg Goof van de Berg een herinneringsplaquette
voor 25 jaar lidmaatschap van Iris. Zowel als ex-voorzitter van Iris, bestuurslid van de Fotobond en van de landelijke Diaporama heeft hij een stimulerende inbreng gehad in de amateurfotografie.
Winnaar van de Iris-wisseltrofee in 1993 was Trudelies de Graaf. Wetenswaardig was dat Trudelies met haar ingezonden foto voor de fotomanifestatie in 1991 de 3e prijs behaalde én daarbij een gratis lidmaatschap voor een halfjaar kreeg. Zo kort lid van Iris en dan al de hoofdprijs binnen de club halen, het was bijzonder. Tweede werd Cock Graafland en derde werd Jos Didden.
Cock Graafland won in 1994 de Iristrofee. Bert de Lange werd in dat jaar tweede en derde werd Herman Sonneveld. De juryleden waren ook geen onbekenden, namelijk Hans van Ommeren, Dies Groot, Leo Jansen, Herman de Voogt en Dick Launspach.
In 1995 bestond Iris 40 jaar en natuurlijk ging dit gepaard met een expositie in het Stadsmuseum in Woerden. Via een fraaie affiche werd dit bekend gemaakt.

In 1995 werd Trudelies de Graaf winnaar van de Iris-trofee. Cock Graafland werd tweede terwijl de derde plaats ging naar Marius van Zanten. Juryleden waren Jan de Kruyf, Harald Lakerveld, Jan Vermaat, Dies Groot en Wim Groeneveld. Jan van Nigtevegt werd gekozen als beste ‘mensen-fotograaf’. Deze prijs was ingesteld door Jaap van der Vooren om het fotograferen van mensen te stimuleren.

De Iris-wisseltrofee ging in 1996 naar Marius van Zanten. Op de tweede plaats eindigde Bert de Lange. Goof van de Berg werd derde.
Bert de Lange was in 1997 de winnaar van de Iris-trofee. Hij eindigde ruim voor Marius van Zanten, die tweede werd. Op de derde plaats eindigde Jan Matse. De trofee voor beste ‘candid-fotograaf’ werd voor de tweede keer gewonnen door Jan van Nigtevegt.
In 1997 exposeert Iris haar fotowerk in de Koepel van het Stadhuis. De expositie werd geopend door Cultuurwethouder Tineke Lander. Iris reageerde als eerste op een oproep van het stadhuis intensiever gebruik te maken van de Koepel in het stadhuis voor tentoonstellingen.
Voor de tweede keer achter elkaar wint Bert de Lange in 1998 de Iris-trofee. Bert klopte ondermeer Marius van Zanten (tweede) en Jan Matse (derde).
In 1999 was Jos Didden de winnaar van de Iris-trofee. Maria Meijers werd tweede, gevolgd door Bert de Lange als derde.

.

 

terug naar boven

De jaren 1975 – 1989

In 1975 bestond Iris 20 JAAR. Dit werd natuurlijk gevierd met een tentoonstelling en wel in het Gemeentemuseum in Woerden. Ook in de pers was ruim aandacht voor deze tentoonstelling.

Dat niet alles over rozen gaat, blijkt uit een interview in de Woerdense Courant van 20 maart 1980 in verband met het 25-jarig bestaan. Het interview werd gehouden met voorzitter Ad van Hulten en secretaris Bert de Lange. In dat interview werd duidelijk dat de club een dip in het aantal leden heeft gehad. Net na ‘600 jaar stad Woerden’ bestond de club nog maar uit 4 leden : Goof van de Berg, Frans Ruyten, Ad van Hulten en Bert de Lange.  Om meer leden te werven, ging men o.a. cursussen verzorgen. Steeds werden er andere onderwerpen uitgekozen en de belangstelling daarvoor was groot. In 1980 had men weer 20 leden. Op de vraag van de journalist of 20 leden niet te weinig was, antwoordde Bert de Lange “Iedereen die lid wil worden kan dat, begrijp me goed. Maar aan de andere kant kun je met een kleine groep intensiever werken. Het percentage actieve leden bij ons is erg hoog. Als je met een grote groep bent, wordt het moeilijker werken, het vergt veel meer aandacht. Maar nogmaals, we willen niemand belemmeren lid te worden. Balloteren doen we niet. Maar het is wel een dilemma voor ons”.  In het interview wordt ook gesproken of de hobby duur is. Bert de Lange: “Inderdaad, fotograferen is duur. Maar aan de andere kant is het toch wel leuk dat je met zo’n hobby altijd weet wat je voor Sinterklaas en je verjaardag moet vragen”. Ad van Hulten vond het verstandiger om te stoppen met roken; het spaart geld en komt ten goede aan de gezondheid..
In dat jubileumjaar werd een foto-etalage-wedstrijd in Woerden-Centrum gehouden. In alle etalage’s werden 150 genummerde foto’s opgehangen. Elke winkelier had van Iris formulieren gekregen waarop klanten of bezoekers hun TOP 5 konden invullen. De ingevulde formulieren konden worden gedeponeerd in de bekende brievenbussen die dienst doen bij de bekende Najaarsaktie die de winkeliers elk jaar organiseren. Enkele honderden mensen hebben een formulier ingevuld en ingeleverd.
De Woerdenaren kozen een foto (een vogel in de lucht) van Jan van Nigtevegt als winnaar, Ad van Hulten scoorde met zijn plaat een fraaie tweede plaats, gevolgd door Bert de Lange die zijn foto met een derde plaats bekroond zag.

De relatie van Iris met de Woerdense krant is blijkbaar een hele goede. In 1981 wordt in de Woerdense Courant bekendheid gegeven aan een tentoonstelling van Iris in het nieuw geopende pand van de Woerdense Courant. De tentoonstelling bevat fotowerk van de werkgroep zwart-wit van Iris. Iris had naast deze werkgroep ook een groep kleurenfotografie èn een groep dia-makers. De leden van de werkgroep zwart-wit zijn er in opdracht van de Woerdense Courant op uit getrokken om alle plaatsen waar het blad verschijnt te fotograferen. Driebruggen, Nieuwerbrug, Zegveld, Kamerik, Harmelen, Linschoten en Woerden. Van elke gemeente staan karakteristieke plekken of gebouwen op de foto.

De uitnodiging in de krant om de foto’s te komen bekijken in hun nieuwe pand, wordt voorzien van enkele uitspraken van bestuursleden Ad van Hulten en Bert de Lange. De kwaliteit bij Iris is zeker niet slecht. Bij landelijke bondswedstrijden komt Iris steevast boven de middelmaat. De inzendingen worden in zeven groepen ingedeeld en Iris verkeert meestal in de groepen 1, 2 of 3. Toch blijkt het bestuur van Iris niet zo tevreden over het peil van de fotografie, getuige de uitspraak “In België wordt door amateurs veel beter gefotografeerd. Nederlanders kunnen geen foto’s maken. Als Hollanders een foto naar een Belgische salon insturen, komt de prent vrijwel altijd retour. Er zijn maar drie of vier Nederlandse amateurs, die daar geaccepteerd worden en dat is dan de top van de Nederlandse amateurwereld”.

Terug naar boven

De jaren 1966 – 1974

Naast de periodieke onderlinge wedstrijden met verplichte en vrije onderwerpen laten de leden van Iris ook weer fotowerk zien op een tentoonstelling. In 1968 is deze tentoonstelling in de Dubbele Sleutel in Woerden. Uit de foto blijkt dat ook hier weer het nodige werk moest worden gedaan alvorens de tentoonstelling kon worden geopend.

De fotografie bij Iris wordt uitgebreid. In het voorwoord van de brochure over deze expositie kondigt voorzitter Jaap van der Vooren aan dat elke avond een serie dia’s zal worden vertoond. Iris wil dan ook een afdeling dia-makers gaan oprichten binnen de fotoclub. Ook was er een donkere kamer ingericht. Bezoekers van de expositie konden daar aanschouwen hoe een foto-amateur zelf zijn vergrotingen maakt.
Bijzonder was dat de foto’s na de expositie verhuizen naar de beide plaatselijke ziekenhuizen. Dankzij een initiatief van de Woerdense Lions-club, die hiervoor geld inzamelde, komen de foto’s zowel in het Algemeen Ziekenhuis als in ‘Ope Deï ‘ te hangen.
1969 – 1970
Bij de 6e inlevering in dit seizoen bleek Jan Lubbers de winnaar te zijn. Ad van Hulten werd 7e in de rangschikking. In het algemeen klassement tot en met de 6e inlevering stond Jan Lubbers nog steeds als eerste en Ad van Hulten als 6e.
Programma 1971-1972
Hoe zag een programma er indertijd uit ?

– Opening van het seizoen door een bekende uit te nodigen fotograaf die iets over fotografie komt vertellen, waarbij ook de Utrechtse fotoclubs worden uitgenodigd.
– Enkele avonden met fotografie die meetelde voor de onderlinge competitie
– Opstellen en belichten van stillevens in studio Van der Vooren
– Boutavond. Gezellig samenzijn met de dames en heren. Naast een aardigheid voor de bouttafel (kip, flesje wijn o.i.d.) een foto meebrengen met als onderwerp ‘humor’. Jurering door de dames, waarna de winnaar als eerste zijn keuze mag maken aan de bouttafel. – Inleveren foto’s voor de Historische tentoonstelling “600 jaar Woerden”. – Portretfotografie in studio Van der Vooren – Huishoudbeurs. Op deze beurs zal door Iris een stand worden ingericht.
Over de inlevering van het verplichte onderwerp ‘stilleven’ verscheen het volgende artikel in de Woerdense Courant.

Hier twee affiches die wijzen op exposities van Iris tijdens ‘600-jaar Woerden’.

   

In een schrijven van 6 maart 1972 aan de leden van Iris staat geschreven: ‘Hans van Ommeren, Fons van der Reep en Ad van Hulten zullen de fotoclub vertegenwoordigen op de receptie t.g.v. Woerden 600 stad’.

terug naar boven

De jaren 1960-1965

Het 1e jubileum (5-jarig bestaan) werd gevierd met een tentoonstelling van eigen fotowerk in Hotel Neuf van 7 t/m 15 mei 1960.
In die jaren maakte Iris ook veel reclame in de lokale courant. Na elke interne wedstrijdavond (er waren ongeveer 10 avonden in een seizoen dat men foto’s voor de wedstrijd kon inleveren) kwam er een krantenartikel. Voor deze competitie kreeg men 5 verplichte en 5 vrij onderwerpen.
Opvallend is dat er een Woerdense én een Bodegraafse jury waren binnen fotoclub Iris. Zo staat er in de Woerdense Courant van december 1960 het volgende krantenartikel:

In 1965 werd het 15-jarig bestaan gevierd met wederom een tentoonstelling. En dat men toen al wist wat reclame maken was, blijkt wel uit de bijzondere manier waarop de fototentoonstelling onder de aandacht van de Woerdenaren werd gebracht. Van de gemeente kreeg de fotoclub fl. 255,00 voor het houden van de tentoonstelling. Iris wilde die tentoonstelling graag in het gemeentemuseum. De museumcommissie stond echter afwijzend tegenover dit plan. Men meende dat het niet eenvoudig zou zijn de foto’s in het museum ten toon te stellen. Iris besloot toen de tentoonstelling te houden in het voormalige pand ‘Van Tuijl’ in de Voorstraat. Dit betekende extra kosten voor de club, vandaar een gehonoreerd verzoek om gemeentelijke subsidie.

terug naar boven

Oprichting 4 april 1955 tot 1964

Fotoclub Iris is opgericht op 4 april 1955 en heeft zich aangesloten bij de Bond van Amateur Fotografen Verenigingen. Eén van de oprichters en de eerste voorzitter was de bekende Woerdense fotograaf Jaap van der Vooren. Andere leden van het eerste uur waren Frans Ruyten, Hans van Hell, Paul Bremmers, Walter van Leeuwen, Jan Kievits, Piet Noordam, Wim van Dort en Toos de Mol. De oprichting vond plaats in de sociëteitszaal van de Dubbele Sleutel.

1958

De eerste expositie werd in augustus 1958 samen met de Amateur teken- en schilderclub uit Woerden gehouden in het Oude Raedthuys. Het voorwoord van voorzitter Jaap van der Vooren in de catalogus van de tentoonstelling luidde: “In april 1955 opgericht, is dit dan de eerste keer, dat de Fotoclub “IRIS“ een tentoonstelling kan houden van het werk van haar leden.  Het werk op deze tentoonstelling geplaatst, is door een kleine groep gemaakt. Momenteel telt de club een tiental werkende leden, waarvan u op deze tentoonstelling foto’s ziet. Deze foto’s zijn gekozen uit de bij de maandelijks te houden onderlinge wedstrijden ingeleverde, welke wedstrijden uiteindelijk resulteren tot de uitreiking van de wisselprijs. Vanzelfsprekend is al het werk, zowel negatief als positief, zelf vervaardigd. Praktisch alle leden bezitten een eigen donker kamertje waaruit de producten verschijnen. Hoewel de laatste jaren de ontwikkeling van de camera stormachtig is geweest, is en blijft de man achter de camera de hoofdzaak. Er zijn massa’s mensen, die uit een kostbare camera niet dat kunnen halen wat een amateur met gevoel en inzicht en met veel minder kostbare apparaten weet te bereiken. Dit is het nut van de fotoclub ! Men leert enorm veel van de resultaten en de fouten van anderen en dit verschijnsel treedt dan ook in de club sterk naar voren. Wat een verschil tussen het werk van het eerste jaar en dat van nu”.
De catalogus kon worden aangeschaft voor de prijs van f 0,25 !

Uit de Woerdense Courant van juni 1958 blijkt dat fotoclub Iris een A-categorie leden had en een B-categorie. Na afloop van het clubjaar 1958 werd Hans van Hell de winnaar van de wisselprijs in de A-categorie. Vreeswijk Sr. en Van Leeuwen, twee constante werkers zonder uitschieters, werden respectievelijk 2e en 3e. De kampioen van 1957 Jaap van der Vooren kwam niet verder dan de 4e plaats. Dit kwam o.a. door dat hij éénmaal een strafpunt in mindering kreeg wegens te late inlevering. In de B-klasse was Tinus Schalkwijk de beste man.

En waar gingen de advertenties in de Woerdense Courant in 1958 over ?

Strijkbout reeds vanaf f 8,95 200 gram magere ham f 1,–
200 gram vette ham f 0,55
Spijkerbroek jongens en meisjes f 8,50
2 rol toiletpapier f 0,25
Spaarbankrente bij de Boerenleenbak 3¼%

Oprichters van Iris 1955

 

 

Terug naar boven