15 apr

Fotoclub Iris op Facebook en Instagram?!

Jazeker. Je vindt Fotoclub Iris op Facebook> en Instagram>. En we hebben jullie als onze clubleden nodig om daar wat van te maken!
Om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie> heeft het bestuur een “public relations” (PR) commissie opgericht. Het doel is een grotere naamsbekendheid te verkrijgen en een aanwas van leden te realiseren. Wij – de PR-commissie – denken dat wij deze doelen onder andere kunnen bereiken door aanwezig te zijn op deze sociale media.

Het complete plan voor de PR dat is voorgelegd aan het bestuur kun je hier> lezen.

Maar dat plan staat of valt met de medewerking van jullie!. Wat vragen we?

  • Ben je zelf actief op één van deze media: volg en like ons.
  • Toestemming om uit foto’s die op clubavonden gepresenteerd worden ongeveer wekelijks een foto te kiezen voor FB/insta. (Voor portretten wordt altijd vooraf toestemming gevraagd)
  • Wanneer je deelneemt aan een activiteit maak dan ook eens een fotootje van de activiteit zelf, b.v. met je telefoon en laat die op Facebook en Instagram zetten. B.v. een foto van een werkgroepuitstapje, fototocht, workshop en dergelijke.
  • Toestemming foto’s te gebruiken voor tentoonstellingen en hulp bij het inrichten ervan. We willen om te beginnen kleine exposities organiseren in Woerden en omliggende dorpen. In 2023 hopen we de foto’s van de wedstrijd om de Iris-trofee 2022 te kunnen exposeren.
  • Er moet een brochure gemaakt worden die bij de exposities gelegd kan worden, input hiervoor is welkom!

Nieuws over de club (tentoonstellingen!) voor Woerden en omstreken zal ook worden verspreid via lokale traditionele media, zoals gratis huis-aan-huisbladen.

We zullen onze website actueel houden, als visitekaartje naar buiten en als informatiebron naar leden. Ken je het wachtwoord voor het besloten deel? Zo niet, vraag het een van ons.
Regelmatig sturen we een Nieuwsbrief met nieuws van de secretaris en het programma van de AC voor de eerstkomende twee clubavonden. De nieuwsbrief is voor interne communicatie naar de leden.

Ten slotte hopen we ook als club deel te nemen aan de Atelierroute in oktober, met een gevarieerde selectie van foto’s van onze leden!

Leden van de commissie zijn Lex Reichenfeld (bestuur), Lidy Nieuwendijk (website), Marrie Pauw (manifestaties) en Joke Zweers (exposities).

Er is ruimte voor nog een of twee leden, maar ook voor incidentele ondersteuning van exposities, manifestaties e.d. Dus wil je ons ondersteunen meld je dan aan via pr-commissie@fotoclub-iris.nl.

02 mrt

Algemene Leden Vergadering 2022

Maandagavond 28 februari was de Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering werden de categorie-winnaars van de IrisTrofee 2021 in het zonnetje gezet. Verder waren er geen clubactiviteiten. Vijftien leden waren aanwezig, zes personen hadden zich afgemeld. De overige leden waren zonder bericht thuis gebleven.

Notulen en jaarstukken werden zonder wijzigingen goedgekeurd. Ze zijn te vinden op de pagina voor leden. De penningmeester werd gedechargeerd en alle commissieleden bedankt voor hun inzet.

Het belangrijkste punt op de agenda was de aanstelling van een nieuw bestuur. Aangebleven is alleen de secretaris: Dick van Doorn. Samen met de penningmeester Hanneke Stoof heeft hij het laatste halfjaar de kar getrokken. Hanneke nam ook afscheid als bestuurslid (maar blijft gelukkig aan als lid van de Activiteitencommissie), en vier nieuwe leden werden gekozen:

Voorzitter: Paul Appelman, penningmeester: Peter de Boer, algemeen leden: Lex Reichenfeld en Pieter Boere. Er waren geen tegenkandidaten en het is niet gelukt een vrouw of jonger-dan-middelbare man te vinden.
Maar deze “oudere” heren gaan enthousiast aan de slag als ware jonge honden. Om te beginnen gaan ze proberen invulling te geven aan de Toekomstvisie. Ieder lid is van harte uitgenodigd daar opbouwende kritiek op te leveren.

De nieuw gekozen voorzitter heeft in zijn aanvaardingspeech nog eens gewezen op dat het nieuwe bestuur het zeer op prijs zou stellen, indien elk lid de Toekomstvisie leest en indien nodig zijn/haar opmerking of aanvulling kenbaar maakt. Waar mogelijk kan dit dan verwerkt worden in het toekomstig beleid of van onze fotoclub.
De speech is hier in zijn geheel na te lezen.

De nieuwe voorzitter bekijkt de uit te reiken plaquette

Ten slotte werd de datum van de volgende ALV vastgesteld op 13 februari 2023, omdat de voorgestelde datum van 27 februari in de voorjaarsvakantie valt.

De officiële ontwerp-notulen van de vergadering worden binnenkort aan de leden toegestuurd.

Na dit formele gedeelte was het tijd voor de pauze, maar dat ging even niet omdat het zangkoor een rij vormde voor de balie. Door dus met de uitreiking van de plaquettes aan de categoriewinnaars van de wedstrijd om de IrisTrofee:

Winnaar categorie Mensen en winnaar van de IrisTrofee: Ed van der Weijden:
Winnaar categorie Natuur en Landschap, met een foto van een Jan van Gent: Pieter Boere.

Winnaar van de categorie Vrij Werk, met een abstracte foto gemaakt in de achtertuin: Floris van Woudenberg.28 dec

Ed is winnaar van de Iristrofee!

We zaten op 20 december weer achter onze laptops. Veel leden hadden ingelogd om het jurycommentaar te horen van de dames Katharina Pöhlmann en Evelyne Jacq. Zij beoordeelden de foto’s deskundig en scherp, en bleken het ook niet altijd eens te zijn. Het blijft een persoonlijk oordeel!
Het was de eerste keer sinds 1990 – het jaar waarin de IrisTrofee werd geïntroduceerd – zonder afgedrukte foto’s. In 1990 wisten we nog niet helemaal wat digitaal betekende!

Een meer uitgebreide bespreking van de avond, en de ingezonden foto’s vind je in dit verslag> van de secretaris. Uit de uitslagenlijst> blijkt hoe de jury de verschillende foto’s waardeerde.

Maar digitaal of niet:
De winnaar van 2021 – Ed van der Weijden – heeft wel op maandagavond de Iris-wisseltrofee in ontvangst mogen nemen, uitgereikt door Lex.
Daarvan hebben de leden zelfs live-beelden kunnen zien. Hulde aan Lex en Hanneke voor het idee en de uitvoering.

  • De uitslag van de IrisTrofee 2021:
  • Landschap en Natuur: Pieter Boere
  • Mensen: Ed van der Weijden
  • Vrij Werk: Floris van Woudenberg
  • Overall winnaar: Ed van der Weijden
De winnende foto

De presentatie van alle foto’s in PDF vind je onder deze link>;
de ujitslagenlijst hier>.

15 dec

Iristrofee clubavond 20-12-21

Voor 20 december a.s. staat de Wedstrijd om de IrisTrofee op het programma.
Foto’s zijn ingeleverd, de jury is aan de slag gegaan en de PowerPointpresentatie is klaar.

Helaas mogen we niet met z’n allen na 17.00 uur in een zaal met horecafaciliteiten. Dat betekent dat we de presentatie digitaal zullen moeten doen met de juryleden en wij als deelnemers – toehoorders thuis achter het scherm van de laptop. Het is niet anders. Uitstellen is geen optie is. Het is de wedstrijd om de IrisTrofee 2021 en daarom gaat die ook in 2021 plaatsvinden. We maken er het beste van.

Deze week ontvang je een Zoomlink om op maandag 20 december te kunnen inloggen. Het bestuur zit dan vanaf 19.30 uur klaar om jullie digitaal te ontvangen en toe te spreken en geeft daarna het woord aan de juryleden. Lex bedient de presentatie en laat de foto’s op jullie scherm zien. De juryleden geven dan hun commentaar.

Wij zijn benieuwd naar de beoordelingen van de jury van onze foto’s.
De volgorde van presenteren is: 
Landschap en natuur
Mensen 
Vrij werk.

Wanneer we pauzeren gaan we nog bepalen in overleg met de juryleden. Het pauzedrankje moet je dit jaar zelf verzorgen.

Na de presentatie zullen de winnaars van de drie categorieën worden bekend gemaakt en als sluitstuk de winnaar van de IrisTrofee 2021. Eeuwige roem valt haar of hem ten deel en een half jaar lang de Iris Wisseltrofee in huis (in mei moet hij weer worden ingeleverd maar dan krijgt de winnaar een oorkonde in passepartout).
Voor de categorie-winnaars is ook een prijs beschikbaar. Deze zal later worden overhandigd als we weer bijeen mogen komen.

Daarna sluiten we, na dankzegging aan de jury, de avond af en drink je thuis op de overwinning of de waardering.

Het bestuur.

18 okt

Jos Didden gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap

Jos is gehuldigd met zijn 50-jarig jubileum als lid van de Fotobond en Fotoclub Iris. Tijdens het presenteren van foto’s van de vorig jaar overleden Woerdense fotograaf Hans van Ommeren werd hij werd onderbroken voor de huldiging.

Na een toespraakje werd Jos het certificaat met gouden speld overhandigd, evenals een afdruk van een foto van Jos met het predicaat “Uitmuntend” (goud) uit 1978 met een kopie van de sticker in goud. Om te vieren was er een taart met bovenop de foto waar alle aanwezigen een stuk van mochten opeten bij de koffie.

Bekijk de foto’s die Marrie Pauw heeft gemaakt van de huldiging.

Jos is hiermee het tweede lid – na Ad van Hulten – met een 50-jarig lidmaatschap. Wie volgt?

Tijdens de presentatie over Hans van Ommeren noemde Jos het interview dat RPL Woerden met Hans hield op 29 november 2013. Je kunt dit interview terugzien via deze YouTube link. Het interview begint na 3.20 minuten.