19 jul

Foto-uitstap naar het Hembrugterrein 15 juli 2022

Op 15 juli vertrokken we met drie auto’s en in totaal elf leden richting Zaandam. Een verrassend grote opkomst, zo na het begin van de schoolvakantie. Vooral als je bedenkt dat er ook nog leden niet konden deelnemen omdat ze moesten werken. Daarom zal de volgende fototocht op zaterdag zijn.

Het terrein, de vroegere Artillerie-inrichtingen (HEMbrugterrein, Amsterdam Zaanstad), is zo uitgestrekt dat iedereen volstrekt zijn eigen gang kon gaan, niet gehinderd door enig andere fotograaf. Leden van Fotoclub Iris die in de club-app zitten hebben al wat foto’s kunnen “proeven”. Klik hier voor nog meer foto’s.

05 jul

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2022

Op 3 juli werd in Deventer de uitslag bekendgemaakt van de Bondsfotowedstrijd. Dit is een wedstrijd voor clubs. Iedere club heeft 10 foto’s ingeleverd. In totaal deden 120 clubs mee met deze wedstrijd. Onze club werd gedeeld 56ste met 208 punten. Hiermee zijn we een “middenmoter”. Bekijk hier hoe onze inzending gewaardeerd werd door de driekoppige jury.
Onze club heeft wel eens een hogere plaats gehad, corona heeft ook ons parten gespeeld. Het goede nieuws is dat twee van de inzendingen een sticker hebben verdiend: zilver voor de foto van Ed van de Weijden van de saxofonist en brons voor Pieter Boeres jan-van-gent!

Beste club was de 100-jarige Leidse AFV met 240 punten. Je kunt hun inzending zien op de site van de Fotobond.

Beste foto was onderstaande van Joost Wensveen van deze Leidse club.

Foto: Joost Wensveen

Alle uitslagen zijn te downloaden in PDF van de site van de Fotobond. Hier kun je ook het verslag van de juryleden vinden.
In de middag was de bespreking van de individuele inzendingen. Het verslag hiervan door Albertine vind je hier.

Het blijkt dat de best gewaardeerde foto’s nooit alleen een fraai plaatje zijn. Er moet “diepere laag” in zitten, een idee, een gevoel, een verhaal. Verder wordt wel degelijk ook gelet op de uitwerking en presentatie. Verschillende malen maakte een jurylid melding van het feit dat de projectie geen recht deed aan de prachtige afdruk.
Conclusie: we doen het best leuk als club, maar er is ruimte voor groei!

09 jun

Hanneke scoort bij In The Picture

Wekelijks krijgt ieder lid van Fotoclub Iris de mail In The Picture van de Fotobond. Ieder wordt uitgenodigd één foto in te sturen van een wekelijks wisselend thema. De beste foto’s worden speciaal genoemd.

Bij “In the Picture” nr. 104 – Planten in strakke vorm – stond een foto van Hanneke Stoof in de top vijf van de ingezonden foto’s. Een mooie prestatie en erg leuk voor de trotse maker

Hanneke: “Ja ik ben trots. De 3e van de 104. En dan zitten er een hoop juweeltjes tussen. Ik stuur niet altijd in maar soms, als het onderwerp mij ligt, dan waag ik een poging. De foto is gemaakt op de tafelstudio op een saaie zondagmiddag. Spiegeltje eronder en  lampjes erbij. Het is een serie van Amaryllissen geworden met mijn 105 mm. Sigma met diafragma  F11.

Had ik een plan van te voren? Nou nee. Ik begon met tulpen en eindigde met de amaryllis. Als je in je studio aan het knoeien bent, resulteert dat al snel in alles wat er voorhanden is voor de lens te leggen op gekleurd papier of met gekleurd papier erachter. Niet mijn eigen vinding maar dat heb ik van de Macro groep”.

De kruisbestuiving van de macrogroep heeft ook hier z’n werk gedaan. Lekker bezig zijn, uitproberen en soms….., dan heb je een heel geslaagde foto die bij anderen ook opvalt. Zoals deze foto van Hanneke.

15 apr

Fotoclub Iris op Facebook en Instagram?!

Jazeker. Je vindt Fotoclub Iris op Facebook> en Instagram>. En we hebben jullie als onze clubleden nodig om daar wat van te maken!
Om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie> heeft het bestuur een “public relations” (PR) commissie opgericht. Het doel is een grotere naamsbekendheid te verkrijgen en een aanwas van leden te realiseren. Wij – de PR-commissie – denken dat wij deze doelen onder andere kunnen bereiken door aanwezig te zijn op deze sociale media.

Het complete plan voor de PR dat is voorgelegd aan het bestuur kun je hier> lezen.

Maar dat plan staat of valt met de medewerking van jullie!. Wat vragen we?

  • Ben je zelf actief op één van deze media: volg en like ons.
  • Toestemming om uit foto’s die op clubavonden gepresenteerd worden ongeveer wekelijks een foto te kiezen voor FB/insta. (Voor portretten wordt altijd vooraf toestemming gevraagd)
  • Wanneer je deelneemt aan een activiteit maak dan ook eens een fotootje van de activiteit zelf, b.v. met je telefoon en laat die op Facebook en Instagram zetten. B.v. een foto van een werkgroepuitstapje, fototocht, workshop en dergelijke.
  • Toestemming foto’s te gebruiken voor tentoonstellingen en hulp bij het inrichten ervan. We willen om te beginnen kleine exposities organiseren in Woerden en omliggende dorpen. In 2023 hopen we de foto’s van de wedstrijd om de Iris-trofee 2022 te kunnen exposeren.
  • Er moet een brochure gemaakt worden die bij de exposities gelegd kan worden, input hiervoor is welkom!

Nieuws over de club (tentoonstellingen!) voor Woerden en omstreken zal ook worden verspreid via lokale traditionele media, zoals gratis huis-aan-huisbladen.

We zullen onze website actueel houden, als visitekaartje naar buiten en als informatiebron naar leden. Ken je het wachtwoord voor het besloten deel? Zo niet, vraag het een van ons.
Regelmatig sturen we een Nieuwsbrief met nieuws van de secretaris en het programma van de AC voor de eerstkomende twee clubavonden. De nieuwsbrief is voor interne communicatie naar de leden.

Ten slotte hopen we ook als club deel te nemen aan de Atelierroute in oktober, met een gevarieerde selectie van foto’s van onze leden!

Leden van de commissie zijn Lex Reichenfeld (bestuur), Lidy Nieuwendijk (website), Marrie Pauw (manifestaties) en Joke Zweers (exposities).

Er is ruimte voor nog een of twee leden, maar ook voor incidentele ondersteuning van exposities, manifestaties e.d. Dus wil je ons ondersteunen meld je dan aan via pr-commissie@fotoclub-iris.nl.

02 mrt

Algemene Leden Vergadering 2022

Maandagavond 28 februari was de Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering werden de categorie-winnaars van de IrisTrofee 2021 in het zonnetje gezet. Verder waren er geen clubactiviteiten. Vijftien leden waren aanwezig, zes personen hadden zich afgemeld. De overige leden waren zonder bericht thuis gebleven.

Notulen en jaarstukken werden zonder wijzigingen goedgekeurd. Ze zijn te vinden op de pagina voor leden. De penningmeester werd gedechargeerd en alle commissieleden bedankt voor hun inzet.

Het belangrijkste punt op de agenda was de aanstelling van een nieuw bestuur. Aangebleven is alleen de secretaris: Dick van Doorn. Samen met de penningmeester Hanneke Stoof heeft hij het laatste halfjaar de kar getrokken. Hanneke nam ook afscheid als bestuurslid (maar blijft gelukkig aan als lid van de Activiteitencommissie), en vier nieuwe leden werden gekozen:

Voorzitter: Paul Appelman, penningmeester: Peter de Boer, algemeen leden: Lex Reichenfeld en Pieter Boere. Er waren geen tegenkandidaten en het is niet gelukt een vrouw of jonger-dan-middelbare man te vinden.
Maar deze “oudere” heren gaan enthousiast aan de slag als ware jonge honden. Om te beginnen gaan ze proberen invulling te geven aan de Toekomstvisie. Ieder lid is van harte uitgenodigd daar opbouwende kritiek op te leveren.

De nieuw gekozen voorzitter heeft in zijn aanvaardingspeech nog eens gewezen op dat het nieuwe bestuur het zeer op prijs zou stellen, indien elk lid de Toekomstvisie leest en indien nodig zijn/haar opmerking of aanvulling kenbaar maakt. Waar mogelijk kan dit dan verwerkt worden in het toekomstig beleid of van onze fotoclub.
De speech is hier in zijn geheel na te lezen.

De nieuwe voorzitter bekijkt de uit te reiken plaquette

Ten slotte werd de datum van de volgende ALV vastgesteld op 13 februari 2023, omdat de voorgestelde datum van 27 februari in de voorjaarsvakantie valt.

De officiële ontwerp-notulen van de vergadering worden binnenkort aan de leden toegestuurd.

Na dit formele gedeelte was het tijd voor de pauze, maar dat ging even niet omdat het zangkoor een rij vormde voor de balie. Door dus met de uitreiking van de plaquettes aan de categoriewinnaars van de wedstrijd om de IrisTrofee:

Winnaar categorie Mensen en winnaar van de IrisTrofee: Ed van der Weijden:
Winnaar categorie Natuur en Landschap, met een foto van een Jan van Gent: Pieter Boere.

Winnaar van de categorie Vrij Werk, met een abstracte foto gemaakt in de achtertuin: Floris van Woudenberg.