15 apr

Fotoclub Iris op Facebook en Instagram?!

Jazeker. Je vindt Fotoclub Iris op Facebook> en Instagram>. En we hebben jullie als onze clubleden nodig om daar wat van te maken!
Om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie> heeft het bestuur een “public relations” (PR) commissie opgericht. Het doel is een grotere naamsbekendheid te verkrijgen en een aanwas van leden te realiseren. Wij – de PR-commissie – denken dat wij deze doelen onder andere kunnen bereiken door aanwezig te zijn op deze sociale media.

Het complete plan voor de PR dat is voorgelegd aan het bestuur kun je hier> lezen.

Maar dat plan staat of valt met de medewerking van jullie!. Wat vragen we?

  • Ben je zelf actief op één van deze media: volg en like ons.
  • Toestemming om uit foto’s die op clubavonden gepresenteerd worden ongeveer wekelijks een foto te kiezen voor FB/insta. (Voor portretten wordt altijd vooraf toestemming gevraagd)
  • Wanneer je deelneemt aan een activiteit maak dan ook eens een fotootje van de activiteit zelf, b.v. met je telefoon en laat die op Facebook en Instagram zetten. B.v. een foto van een werkgroepuitstapje, fototocht, workshop en dergelijke.
  • Toestemming foto’s te gebruiken voor tentoonstellingen en hulp bij het inrichten ervan. We willen om te beginnen kleine exposities organiseren in Woerden en omliggende dorpen. In 2023 hopen we de foto’s van de wedstrijd om de Iris-trofee 2022 te kunnen exposeren.
  • Er moet een brochure gemaakt worden die bij de exposities gelegd kan worden, input hiervoor is welkom!

Nieuws over de club (tentoonstellingen!) voor Woerden en omstreken zal ook worden verspreid via lokale traditionele media, zoals gratis huis-aan-huisbladen.

We zullen onze website actueel houden, als visitekaartje naar buiten en als informatiebron naar leden. Ken je het wachtwoord voor het besloten deel? Zo niet, vraag het een van ons.
Regelmatig sturen we een Nieuwsbrief met nieuws van de secretaris en het programma van de AC voor de eerstkomende twee clubavonden. De nieuwsbrief is voor interne communicatie naar de leden.

Ten slotte hopen we ook als club deel te nemen aan de Atelierroute in oktober, met een gevarieerde selectie van foto’s van onze leden!

Leden van de commissie zijn Lex Reichenfeld (bestuur), Lidy Nieuwendijk (website), Marrie Pauw (manifestaties) en Joke Zweers (exposities).

Er is ruimte voor nog een of twee leden, maar ook voor incidentele ondersteuning van exposities, manifestaties e.d. Dus wil je ons ondersteunen meld je dan aan via pr-commissie@fotoclub-iris.nl.