06 mei

Nieuw halfjaarthema: kleur bekennen

Het eerste halfjaarthema voor het seizoen 2021 – 2022 is “kleur bekennen”. Maak een aansprekende foto met zoveel mogelijk kleur erin. Photoshop technieken mogen gebruikt worden om het thema te benadrukken. De foto moet gemaakt zijn in de periode vanaf mei 2021 tot datum inlevering (5 november 2021).

De zomer is een mooie periode om hier aan te werken. Ter inspiratie hieronder alvast een aantal kleurige foto’s .

Het tweede halfjaarthema is “spoor”.

06 mei

Ambassadeur Kunst en Cultuur in Woerden e.o.

Woerden en omstreken kent diverse Cultuur- en Kunstplatformen en verenigingen zoals Kunst aan de Rijn, Creatief Centrum Woerden, Fotografen Kasteel maar bijvoorbeeld ook Het Rietveldpalviljoen in Amersfoort, dat ook binnen onze afdeling van de Fotobond valt. Met een aantal van deze organisaties zijn wij al in contact, met een aantal andere willen wij als bestuur de contacten intensiveren.

Peter-Paul Oostveen heeft zich bereid verklaard om namens het bestuur de contacten te gaan onderhouden. Met een aantal organisaties is hij al bekend of heeft hij al contact, onder andere het Fotografenkasteel.

Peter-Paul zal ons op de hoogte houden van ontwikkelingen en mogelijke samenwerking op cultureel terrein. Over 650-jaar Stad Woerden zijn al gesprekken gaande.

Foto: Els Wieringa

Onze vroegere secretaris Els Wieringa heeft een expositie in het Hofpoort ziekenhuis. Daar is ook bovenstaande foto op groot formaat te bewonderen. Ga gerust even kijken, de tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden.

06 mei

Wedstrijden van fotoclub en -bond

Het halfjaarthema is niet de enige wedstrijd waar je aan kan deelnemen. Als je er in de zomer er op uit gaat om te fotograferen, kun je in je achterhoofd houden voor welke wedstrijd het resultaat mogelijk geschikt is. Er is natuurlijk onze eigen wedstrijd om de Iristrofee, die in 2021 op 22 november wordt gehouden.
De Fotobond organiseert voor alle leden driemaal per jaar Foto Online. De wedstrijd vijf-met-samenhang van de Afdeling is de eerste stap naar Foto Nationaal. Voor individuele leden organiseert de Fotobond ook Foto Individueel. Een overzicht van alle wedstrijden vind je hier.

Er worden nog veel meer wedstrijden voor amateurfotografen georganiseerd. Ik wil ik graag de aandacht vestigen op die van onze Woerdense IVN-afdeling die 40 jaar bestaat.