Beëindiging lidmaatschap van Fotoclub Iris

Opzeggen kan alleen schriftelijk aan het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het verenigingsjaar eindigt op 31 december.

Dit houdt in de dat de opzegging uiterlijk 3 december door de secretaris ontvangen moet zijn voor uitschrijving uit het ledenregister per 31 december.