23 mrt

De Beste Club 2021 certificaat

Vorig jaar zijn we derde geworden bij de Afdelingswedstrijd DBC (De Beste Club). Hierbij hoort de Dick van Groningen Schinkel-Trofee en een oorkonde.
De trofee hebben we niet gewonnen. Die is naar FC Vleuten gegaan. Maar voor onze derde plaats hebben we wel – met enige vertraging door corona – een Certificaat mogen ontvangen met een begeleidend schrijven van de Fotobond Afd. Utrecht-’t Gooi.

Ed van der Weijden was met één van zijn foto’s ex aequo 2e met 18 punten.

De foto’s die we vorig jaar hebben ingezonden kun je zien in de Fotogalerij.

02 mrt

Algemene Leden Vergadering 2022

Maandagavond 28 februari was de Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering werden de categorie-winnaars van de IrisTrofee 2021 in het zonnetje gezet. Verder waren er geen clubactiviteiten. Vijftien leden waren aanwezig, zes personen hadden zich afgemeld. De overige leden waren zonder bericht thuis gebleven.

Notulen en jaarstukken werden zonder wijzigingen goedgekeurd. Ze zijn te vinden op de pagina voor leden. De penningmeester werd gedechargeerd en alle commissieleden bedankt voor hun inzet.

Het belangrijkste punt op de agenda was de aanstelling van een nieuw bestuur. Aangebleven is alleen de secretaris: Dick van Doorn. Samen met de penningmeester Hanneke Stoof heeft hij het laatste halfjaar de kar getrokken. Hanneke nam ook afscheid als bestuurslid (maar blijft gelukkig aan als lid van de Activiteitencommissie), en vier nieuwe leden werden gekozen:

Voorzitter: Paul Appelman, penningmeester: Peter de Boer, algemeen leden: Lex Reichenfeld en Pieter Boere. Er waren geen tegenkandidaten en het is niet gelukt een vrouw of jonger-dan-middelbare man te vinden.
Maar deze “oudere” heren gaan enthousiast aan de slag als ware jonge honden. Om te beginnen gaan ze proberen invulling te geven aan de Toekomstvisie. Ieder lid is van harte uitgenodigd daar opbouwende kritiek op te leveren.

De nieuw gekozen voorzitter heeft in zijn aanvaardingspeech nog eens gewezen op dat het nieuwe bestuur het zeer op prijs zou stellen, indien elk lid de Toekomstvisie leest en indien nodig zijn/haar opmerking of aanvulling kenbaar maakt. Waar mogelijk kan dit dan verwerkt worden in het toekomstig beleid of van onze fotoclub.
De speech is hier in zijn geheel na te lezen.

De nieuwe voorzitter bekijkt de uit te reiken plaquette

Ten slotte werd de datum van de volgende ALV vastgesteld op 13 februari 2023, omdat de voorgestelde datum van 27 februari in de voorjaarsvakantie valt.

De officiële ontwerp-notulen van de vergadering worden binnenkort aan de leden toegestuurd.

Na dit formele gedeelte was het tijd voor de pauze, maar dat ging even niet omdat het zangkoor een rij vormde voor de balie. Door dus met de uitreiking van de plaquettes aan de categoriewinnaars van de wedstrijd om de IrisTrofee:

Winnaar categorie Mensen en winnaar van de IrisTrofee: Ed van der Weijden:
Winnaar categorie Natuur en Landschap, met een foto van een Jan van Gent: Pieter Boere.

Winnaar van de categorie Vrij Werk, met een abstracte foto gemaakt in de achtertuin: Floris van Woudenberg.