31 mrt

Toon je foto’s op onze site!

Een portfolio van elk lid op de nieuwe website
We willen net als op de oude website een portfolio aanmaken van ieder lid dat daarvoor voelt. Wil jij hieraan meedoen? Stuur dan maximaal negen van jouw foto’s in web-kwaliteit, dat is 800 px langste zijde, naar het email adres portfolio@fotoclub-iris.nl .

10 mrt

Inleveren Iristrofee 2017 (tot uiterlijk 3 april)

Tot uiterlijk 3 april 2017 kunnen jullie maximaal 4 foto’s inleveren voor de Iristrofee 2017. Inleveren bij Pieter Boere of Cees van Vliet. Denk om het invullen van de stickers bij de in te sturen foto’s.

Let op: op de dag van inleveren of de daaropvolgende dag dienen de ingeleverde foto’s ook als digitaal bestand opgestuurd te worden aan voorzitter.iris@outlook.com
Eisen aan het digitaal bestand: langste zijde 1920 pixels, maximale grootte 2MB.
Bestandsnaam: bondsnummer, categorie en volgnummer.

Iedereen heeft via de mail rechtstreeks een uitnodiging van de secretaris ontvangen inclusief wedstrijdvoorwaarden en stickers.