Over ons

Fotoclub Iris is dé Fotoclub van Woerden

Opgericht in 1955 en nog springlevend – een club van enthousiaste fotografen met passie voor fotografie. Die passie uit zich in druk bezochte clubavonden.

Wij, de leden, komen elke tweede en vierde maandag van de maand samen in een zaal van de Maranathakerk. Samen in clubverband geven wij meer inhoud, verdieping en verbreding aan onze fotografie, helpen wij elkaar en leren wij van elkaar. En genieten ervan.

Fotoclub Iris kent een diverse samenstelling. We hebben nu ca. 40 leden: vrouwen en mannen vanaf een jaar of 25. Die gevarieerde samenstelling is de kracht van de fotoclub. Ieder heeft zijn eigen visie op fotografie, fotografeert op zijn eigen manier en toont dit met (regelmatig verrassende) eigen foto’s. En dat stimuleert de andere leden weer.
Regelmatig organiseren wij foto-bespreekavonden, waarbij foto’s vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en van commentaar voorzien. We leren zo de sterke en zwakkere kanten van de beelden te benoemen en geven elkaar advies. Kortom: fotobespreking vergroot het inzicht van de maker en de andere aanwezigen, waarmee iedereen aan de slag kan en zich verder kan ontwikkelen.

De activiteiten:

 • Clubavonden met o.a. fotopresentatie en -bespreking
 • Gastsprekers
 • Fototochten naar interessante locatie
 • Deelname aan fotowedstrijden
 • Fotograferen in werk- of verdiepingsgroepen
 • Maandthema’s, Halfjaarthema’s en de Fotoketting.
 • De wedstrijd om de IrisTrofee.

Alle activiteiten zijn samengevoegd in een Jaarprogramma.

Het seizoen van de fotoclub loopt gelijk aan het kalenderjaar. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er geen door de club georganiseerde activiteiten. Wat niet wil zeggen dat er dan geen foto’s worden gemaakt. Integendeel, voor veel leden is de zomer de belangrijkste periode om te fotograferen.

In de Nieuwsbrief die een- à tweemaal per maand naar de leden wordt gemaild worden de activiteiten uitgebreider toegelicht, eventuele wijzigingen doorgegeven en actuele zaken gemeld.

De agenda op deze website vermeldt al deze activiteiten.

De contributie van Fotoclub Iris bedraagt nu € 100,00 per jaar.

Clubavonden:

Tijdens de clubavonden:

 • worden foto’s van leden bekeken, gepresenteerd en besproken (digitaal en/of geprint);
 • wordt kennis en ervaring uitgewisseld tussen de leden en binnen diverse werkgroepen – Landschap, Macro, Portret;
 • worden sprekers uitgenodigd die eigen foto’s tonen en soms foto’s van Irisleden bespreken;
 • organiseren we speciale activiteiten: bv. modellenfotografie, werken met flitslicht, nachtfotografie, table-top fotografie;
 • besteden we aandacht aan techniek, apparatuur en fotobewerking (Photoshop en/of Lightroom);
 • en kunnen er vragen worden gesteld die door de andere clubleden worden beantwoord (kennis delen).

Fototochten:

Er worden gezamenlijke fototochten georganiseerd: uitstapjes voor en door Irisleden naar fotografisch interessante plaatsen, bezoek aan fototentoonstellingen, exposities en/of musea. Een selectie van de foto’s van die activiteiten worden dan later tijdens een clubavond getoond.

Deelname aan wedstrijden:

De club organiseert ieder jaar de wedstrijd om de IrisTrofee, waaraan alle leden kunnen meedoen. De bespreking van de foto’s vindt plaats op de laatste clubavond van het jaar en dan vindt ook de uitreiking van de Iris Wisseltrofee plaats. Bij deze slotavond zijn ook de partners van de leden welkom.
De andere thema’s worden ruim van te voren bekend gemaakt en het is vaak verrassend hoe deelnemers de opdracht uitwerken.
In de fotogalerij op de website zijn zowel de winnende foto’s van de IrisTrofee als van de thema’s en andere activiteiten van de afgelopen jaren te bekijken. Evenals die van de Fotoketting van voorgaande jaren.

Leden van Fotoclub Iris kunnen meedoen aan wedstrijden georganiseerd door de Fotobond, de Fotobond Afdeling Utrecht – ’t Gooi of Fotoclub Iris.

Een overzicht van wedstrijden waar leden individueel of via de club aan mee kunnen doen vind je hier.

Werken in werk- of verdiepingsgroepen:

Fotoclub Iris heeft op dit moment meerdere werkgroepen: Landschap, Macro en Portret/Model. De leden van de verdiepingsgroepen stimuleren elkaar door de gezamenlijke activiteiten, het bespreken en becommentariëren van de foto’s etc. De werkgroepen werken zelfstandig, maken hun eigen programma en presenteren de foto’s één of tweemaal per jaar aan de leden van de vereniging.

Overige belangrijke informatie:

Fotografie in clubverband.